Pháp Hội tại Chùa Berkeley

 

từ 28 tháng Tám đến 3 tháng Chín, 2021

http://www.berkeleymonastery.org

Berkeley Buddhist Monastery Online Schedule

 

Phiên Dịch tiếng Việt qua Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87977692844?pwd=RERxcFBnL2NyNmpqcGRVQTFteXZtZz09
Meeting ID: 879 7769 2844
Passcode: 922407

 

Online Ullambana Ceremony (Aug 28)

Date: Sat, Aug 28, 2021

Time: 6:30-7:30am

Lễ Vu Lan Online (Ngày 28 tháng Tám)

Ngày: Thứ Bảy ngày 28 tháng Tám, 2021
Thời gian: 6:30 - 7:30 sáng

Dates: Saturday-Friday, Aug 28-Sept 3, 2020

Time: 8-10am; 2-3:30pm

Sat, Aug 28, 8-9am - Transmission of Eight Precepts (PDF);

Thất A Di Đà bảy ngày từ 28 tháng Tám đến 3 tháng Chín, 2021 và truyền thọ Giới Bát Quan Trai
Ngày: Từ thứ
Bảy 28 tháng Tám đến thứ Sáu 3 tháng Chín, 2020
Thời gian:
từ 8 đến 10 giờ sáng; 2 giờ đến 3:30 chiều (giờ California).

* Thứ Bảy, ngày 28 tháng Tám từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng, truyền Giới Bát Quan Trai (văn bản, PDF)

Great Compassion Mantra Dedication of Merit  (Sunday, Aug 29; Sep 26, Oct 31 ... 6:30am)

Date: Last Sunday of Month (Aug 29, Sept 26, Oct 31 ...)

Time: 6:30-7:30am

Lễ Hồi Hướng Công Đức Trì tụng Chú Đại Bi (Chủ Nhật cuối cùng của mỗi tháng: ngày 29 tháng Tám, 26 tháng Chín, 31 tháng Mười ...  lúc 6:30 sáng, giờ California)

Ngày: Chủ Nhật, ngày 30 tháng Tám

Giờ: Từ 6:30-7:30 sáng, giờ California.

Chương Trình Các Pháp Hội

từ 28 tháng Tám đến 3 tháng Chín, 2021

 

Online Ullambana Ceremony (August 28)

Date: Sat, Aug 28, 2021
Time: 6:30-7:30am
Zoom: BBM Online link (please register here)
YouTube:
DharmaRealmLive

Ullambana is an opportunity to join the monastic Sangha in dedicating merit to our current

(and former) parents.

 

We will recite the Incense Praise, Ullambana Sutra, and Dedication of Merit (PDF, a story of how Venerable Maudgalyāyana rescues his mother from suffering, as well as the mantra for repaying

 the kindness of parents.

If you would like to make an offering to the monastery, please visit the donations page or contact us at info@berkeleymonastery.org.

 

Lễ Vu Lan Online (Ngày 28 tháng Tám)

Ngày: Thứ Bảy ngày 28 tháng Tám, 2021
Thời gian: 6:30 - 7:30 sáng

ZOOM: BBM Online (vui lòng ghi danh)

YouTube: https://www.youtube.com/user/dharmarealmlive 
 

Lễ Vu Lan là cơ hội để cùng Tăng Đoàn hồi hướng công đức đến cha mẹ hiện tại và cha mẹ trong quá khứ. Chúng ta sẽ tụng Tán Hương, Kinh Vu Lan và Hồi Hưo71ng Công Đức . Kinh Vu Lan kể về câu chuyện Đức Mục Kiền Liên cứ mẹ ngài thoát khổ, và tụng chú báo ân phụ mẫu.

Phiên Dịch tiếng Việt qua Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87977692844?pwd=RERxcFBnL2NyNmpqcGRVQTFteXZtZz09
Meeting ID: 879 7769 2844
Passcode: 922407

Nếu quý vị muốn cúng dường cho Chùa Berkeley, xin vào trang cúng dường hoặc liên lạc với chúng tôi qua email info@berkeleymonastery.org

Picture

 
 
Dates: Saturday-Friday, Aug 28-Sept 3, 2021
Time: 8-10am; 2-3:30pm
  • Sat, Aug 28, 8-9am - Transmission of Eight Precepts (PDF);
    9-10am & 2-3:30pm - Amitabha Recitation
  • Sun-Fri, 8-10am & 2-3:30pm - Amitabha Recitation
  • Transference Ceremonies will be at 9:50am and 3:15pm.

     


Regular Dharma Events Continue
  • Daily, 12-1pm - Guan Yin and Amitabha Recitation
  • Fri, 12:30-1:30pm - Repentance Lectures by Rev. Heng Sure

Amitabha Session Texts
YouTube: https://www.youtube.com/user/dharmarealmlive
Zoom Link: regular BBM Online Zoom link. If you do not have the link, please register here.

Those attending the session may put up two memorial plaques (paiweis). Please fill out this form

 

Thất A Di Đà bảy ngày từ 28 tháng Tám đến 43 tháng Chín, 2021 và truyền thọ Giới Bát Quan Trai

Ngày: Từ thứ
Bảy 28 tháng Tám đến thứ Sáu 3 tháng Chín, 2021
Thời gian:
từ 8 đến 10 giờ sáng; 2 giờ đến 3:30 chiều (giờ California).

* Thứ Bảy, ngày 28 tháng Tám từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng, truyền Giới Bát Quan Trai (văn bản, PDF)

- từ 9 đến 10 giờ sáng; 2 giờ đến 3:30 chiều (giờ California) - Niệm Phật A Di Đà

* Chủ Nhật đến thứ Sáu: từ 8 đến 10 giờ sáng; 2 giờ đến 3:30 chiều (giờ California) - Niệm Phật A Di Đà.

 

* Lễ Hồi Hướng: 9:50 sáng và 3:15 chiều

Các chương trình buổi trưa vẫn tiếp tục:

* Hằng ngày từ 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa - Niệm Quán Âm và A Di Đà

* Thứ Sáu: từ 12:30 đến 1:30 trưa - Thầy Hằng Thật nói về Sám Hối

Kinh văn dùng trong Thất A Di Đà

* Tán Hương, Kinh A Di Đà, Tán A Di Đà, Hồi Hướng

* Hồi Hướng Diên Thọ

* Hồi Hướng Vãng Sanh

 

YouTube: https://www.youtube.com/user/dharmarealmlive 

ZOOM Link: Link thường dùng của BBM Online. Nếu quý vị chưa có, xin vui lòng ghi danh tại đây

Đối với những quý vị tham gia Thất A Di Đà một phần hoặc toàn phần, quý vị có thể làm hai Bài Vị. Xin vui lòng điền vào Mẫu Đơn Xin Làm Bài Vị

Kính mời quý vị cùng tham gia thất trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Chúng ta sẽ luân phiên kinh hành niệm Phật, tĩnh tọa niệm Phật và im lặng niệm Phật (mặc niệm). Chúng tôi sẽ truyền Giới Bát Quan Trai vào ngày đầu tiên của khóa tu.

Phiên Dịch tiếng Việt qua Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87977692844?pwd=RERxcFBnL2NyNmpqcGRVQTFteXZtZz09
Meeting ID: 879 7769 2844
Passcode: 922407

Picture

 

Great Compassion Mantra Dedication of Merit

 (Sunday, Aug 29; Sep 26, Oct 31 ... 6:30am)  

Date: Last Sunday of Month (Aug 29, Sept 26, Oct 31 ...)
Time: 6:30-7:30am
YouTube: Dharma Realm Live Channel
ZoomBBM Online (register for link)

Please join us in dedicating the merit of our recitation of the Great Compassion Mantra to all living beings, especially those suffering due to the pandemic. This Dedication of Merit Ceremony is only once a month. Our regular daily practice consists of meditation and Three Steps, One Bow. See BBM Online schedule.

If you would like to sign up to recite the Great Compassion Mantra on your own throughout the month, please do so here:​​ Great Compassion Mantra Recitation Form (link)

Vietnamese Translation Available
Zoom Link:
 https://us02web.zoom.us/j/83789825569
  Meeting ID: 837 8982 5569
  Phone: +1 669 900 9128 + Meeting ID

 

 

Lễ Hồi Hướng Công Đức Trì tụng Chú Đại Bi (Chủ Nhật cuối cùng của mỗi tháng:

29 tháng Tám, 26 tháng Chín, 31 tháng Mười ... lúc 6:30 sáng, giờ California)
6:30-7:30 sáng, giờ California.
YouTube: https://www.youtube.com/user/dharmarealmlive 
Zoom: BBM Online (Ghi danh)

Kính mời quý vị cùng tham gia với chúng tôi trong Lễ Hồi Hướng Công Đức Trì tụng Chú Đại Bi cho tất cả chúng sanh, đặc biệt là những chúng sanh đau khổ do đại dịch. Lễ Hồi Hướng Công Đức Trì tụng Chú Đại Bi được tổ chức mỗi tháng một lần. Hằng ngày đều có tu tập Thiền, Tam Bộ Nhất Bái. Xin xem thời khóa BBM Online.

Nếu quý vị muốn ghi danh để tự Trì tụng Chú Đại Bi trong suốt tháng, xin vui lòng ghi danh ở đây:
Mẫu đơn ghi danh Trì Tụng Chú Đại Bi

Phiên Dịch tiếng Việt qua Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87977692844?pwd=RERxcFBnL2NyNmpqcGRVQTFteXZtZz09
Meeting ID: 879 7769 2844
Passcode: 922407