Pháp Hội tại Chùa Berkeley

 

 

từ 29 tháng Tám đến 6 tháng Chín, 2020

 

http://www.berkeleymonastery.org

Berkeley Buddhist Monastery Online Schedule

 

 

Phiên Dịch tiếng Việt qua Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83789825569
Số ID: 837 8982 5569
Điện thoại: + 1 669 900 9128 + số ID

 

 

Dates: Saturday-Friday, Aug 29-Sept 4, 2020

Time: 8-10am; 2-3:30pm

Sat, Aug 29, 8-9am - Transmission of Eight Precepts (PDF);

Thất A Di Đà bảy ngày từ 29 tháng Tám đến 4 tháng Chín, 2020 và truyền thọ Giới Bát Quan Trai

Ngày: Từ thứ
Bảy 29 tháng Tám đến thứ Sáu 4 tháng Chín, 2020
Thời gian:
từ 8 đến 10 giờ sáng; 2 giờ đến 3:30 chiều (giờ California).

* Thứ Bảy, ngày 29 tháng Tám từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng, truyền Giới Bát Quan Trai (văn bản, PDF)

Great Compassion Mantra Dedication of Merit  (Sunday, Aug 30; Sep 27, 6:30am)

 

Date: Last Sunday of Month (Aug 30, Sept 27)

Time: 6:30-7:30am

Lễ Hồi Hướng Công Đức Trì tụng Chú Đại Bi (Chủ Nhật ngày 30 tháng Tám và 27 tháng Chín lúc 6:30 sáng, giờ California)

Ngày: Chủ Nhật, ngày 30 tháng Tám

Giờ: Từ 6:30-7:30 sáng, giờ California.

Online Ullambana Ceremony (Sept 5)

Date: Sat, Sept 5, 2020

Time: 6:30-7:30am

Lễ Vu Lan Online (Ngày 5 tháng Chín)

Ngày: Thứ Bảy ngày 5 tháng Chín, 2020
Thời gian: 6:30 - 7:30 sáng

Earth Store Sutra Recitation (Chinese) (Sept 6)

Date: Sunday, Sept 6, 2020
Time: 8:30-10am; 2-4pm

Tụng Kinh Địa Tạng (tiếng Trung Hoa) ngày 6 tháng Chín

Ngày: Chủ Nhật 6 tháng Chín, 2020
Thời gian: 8:30 - 10:00 sáng và 2:00 - 4:00 chiều

 

Chương Trình Các Pháp Hội

Picture

 

 
 
Dates: Saturday-Friday, Aug 29-Sept 4, 2020
Time: 8-10am; 2-3:30pm

Regular Dharma Events Continue
  • Daily, 12-1pm - Guan Yin and Amitabha Recitation
  • Fri, 12:30-1:30pm - Repentance Lectures by Rev. Heng Sure

Amitabha Session Texts
YouTube: https://www.youtube.com/user/dharmarealmlive
Zoom Link: regular BBM Online Zoom link. If you do not have the link, please register here.

Those attending the session may put up two memorial plaques (paiweis). Please fill out this form by Wednesday, August 26.

 

Thất A Di Đà bảy ngày từ 29 tháng Tám đến 4 tháng Chín, 2020 và truyền thọ Giới Bát Quan Trai

Ngày: Từ thứ
Bảy 29 tháng Tám đến thứ Sáu 4 tháng Chín, 2020
Thời gian:
từ 8 đến 10 giờ sáng; 2 giờ đến 3:30 chiều (giờ California).

* Thứ Bảy, ngày 29 tháng Tám từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng, truyền Giới Bát Quan Trai (văn bản, PDF)

- từ 9 đến 10 giờ sáng; 2 giờ đến 3:30 chiều (giờ California) - Niệm Phật A Di Đà

* Chủ Nhật đến thứ Sáu: từ 8 đến 10 giờ sáng; 2 giờ đến 3:30 chiều (giờ California) - Niệm Phật A Di Đà.

Các chương trình buổi trưa vẫn tiếp tục:

* Hằng ngày từ 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa - Niệm Quán Âm và A Di Đà

* Thứ Sáu: từ 12:30 đến 1:30 trưa - Thầy Hằng Thật nói về Sám Hối

Kinh văn dùng trong Thất A Di Đà

* Tán Hương, Kinh A Di Đà, Tán A Di Đà, Hồi Hướng

* Hồi Hướng Diên Thọ

* Hồi Hướng Vãng Sanh

 

YouTube: https://www.youtube.com/user/dharmarealmlive 

ZOOM Link: Link thường dùng của BBM Online. Nếu quý vị chưa có, xin vui lòng ghi danh tại đây

Đối với những quý vị tham gia Thất A Di Đà, quý vị có thể làm hai Bài Vị. Xin vui lòng điền vào Mẫu Đơn Xin Làm Bài Vị hạn chót ngày 26 tháng 8, 2020.

Phiên Dịch tiếng Việt qua Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83789825569
Số ID: 837 8982 5569
Điện thoại: + 1 669 900 9128 + số ID


Kính mời quý vị cùng tham gia thất trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Chúng ta sẽ luân phiên kinh hành niệm Phật, tĩnh tọa niệm Phật và im lặng niệm Phật (mặc niệm). Chúng tôi sẽ truyền Giới Bát Quan Trai vào ngày đầu tiên của khóa tu.

 

Picture

 

Great Compassion Mantra Dedication of Merit

 (Sunday, Aug 30; Sep 27, 6:30am)

 

 
 
Date: Last Sunday of Month (Aug 30, Sept 27)
Time: 6:30-7:30am
YouTube: Dharma Realm Live Channel
ZoomBBM Online (register for link)

Please join us in dedicating the merit of our recitation of the Great Compassion Mantra to all living beings, especially those suffering due to the pandemic. This Dedication of Merit Ceremony is only once a month. Our regular daily practice consists of meditation and Three Steps, One Bow. See BBM Online schedule.

If you would like to sign up to recite the Great Compassion Mantra on your own throughout the month, please do so here:​​ Great Compassion Mantra Recitation Form (link)

Vietnamese Translation Available
Zoom Link:
 https://us02web.zoom.us/j/83789825569
  Meeting ID: 837 8982 5569
  Phone: +1 669 900 9128 + Meeting ID

 

 

Lễ Hồi Hướng Công Đức Trì tụng Chú Đại Bi (Chủ Nhật ngày 30 tháng Tám và 27 tháng Chín, lúc 6:30 sáng, giờ California)


Ngày/giờ: Chủ Nhật, ngày 30 tháng Tám vả 27 tháng Chín, từ 6:30-7:30 sáng, giờ California.
YouTube: https://www.youtube.com/user/dharmarealmlive 
Zoom: BBM Online (Ghi danh)

Kính mời quý vị cùng tham gia với chúng tôi trong Lễ Hồi Hướng Công Đức Trì tụng Chú Đại Bi cho tất cả chúng sanh, đặc biệt là những chúng sanh đau khổ do đại dịch. Lễ Hồi Hướng Công Đức Trì tụng Chú Đại Bi được tổ chức mỗi tháng một lần. Hằng ngày đều có tu tập Thiền, Tam Bộ Nhất Bái. Xin xem thời khóa BBM Online.

Nếu quý vị muốn ghi danh để tự Trì tụng Chú Đại Bi trong suốt tháng, xin vui lòng ghi danh ở đây:
Mẫu đơn ghi danh Trì Tụng Chú Đại Bi

Phiên Dịch tiếng Việt qua Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83789825569
Số ID: 837 8982 5569
Điện thoại: + 1 669 900 9128 + số ID

Online Ullambana Ceremony (Sept 5)

Date: Sat, Sept 5, 2020
Time: 6:30-7:30am
Zoom: BBM Online link (please register here)
YouTube: DharmaRealmLive Channel

Ullambana is an opportunity to join the monastic Sangha in dedicating merit to our current

(and former) parents.

 

We will recite the Ullambana Sutra (PDF), a story of how Venerable Maudgalyāyana rescues

his mother from suffering, as well as the mantra for repaying the kindness of parents.

 

Lễ Vu Lan Online (Ngày 5 tháng Chín)

Ngày: Thứ Bảy ngày 5 tháng Chín, 2020
Thời gian: 6:30 - 7:30 sáng

ZOOM: BBM Online (vui lòng ghi danh)

YouTube: https://www.youtube.com/user/dharmarealmlive 
 

Lễ Vu Lan là cơ hội để cùng Tăng Đoàn hồi hướng công đức đến cha mẹ hiện tại và cha mẹ trong quá khứ. Chúng ta sẽ tụng Kinh Vu Lan kể về câu chuyện Đức Mục Kiền Liên cứ mẹ ngài thoát khổ, và tụng chú báo ân phụ mẫu.

Phiên Dịch tiếng Việt qua Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83789825569
Số ID: 837 8982 5569
Điện thoại: + 1 669 900 9128 + số ID

 

 

Earth Store Sutra Recitation (Chinese) (Sept 6)

 

Date: Sunday, Sept 6, 2020
Time: 8:30-10am; 2-4pm
Zoom: BBM Online link (please register here)

Come recite the Earth Store Sutra (Chinese text website link). This Sutra recounts the past life stories of Earth Store (Kṣitigarbha​) Bodhisattva. As a filial young girl, Earth Store Bodhisattva dedicated merit to help his mother who was suffering in the lower realms. Upon hearing his mother's painful experience, he made a vow to not only save his mother, but all living beings suffering in the lower realms. We can find inspiration in his patience, filiality, and strength by reciting the Sutra.

 

 Tụng Kinh Địa Tạng (tiếng Trung Hoa) ngày 6 tháng Chín

Ngày: Chủ Nhật 6 tháng Chín, 2020
Thời gian: 8:30 - 10:00 sáng và 2:00 - 4:00 chiều

ZOOM LINK: BBM Online (vui lòng ghi danh)

Cùng tụng Kinh Địa Tạng (bản kinh văn tiếng Trung Hoa). Kinh này kể lại những câu chuyện tiền kiếp của Bồ Tát Địa Tạng (Địa Tạng Vương). Là một cô gái trẻ hiếu thảo, Địa Tạng Bồ tát đã hồi hướng công đức để cứu giúp người mẹ đang đau khổ ở hạ giới. Khi nghe về kinh nghiệm đau đớn của mẹ mình, Ngài đã phát nguyện không chỉ cứu mẹ mình, mà còn tất cả chúng sinh đang đau khổ trong các cõi thấp. Chúng ta có thể tìm thấy nguồn cảm hứng trong lòng kiên nhẫn, lòng hiếu thảo và sức mạnh của Ngài bằng cách tụng Kinh này.