Celebration of Buddhas's Birthday

5/21/2010

dsc01163.jpg (186306 bytes) Videos:

dsc01156.jpg (164767 bytes)

Universal Bowing

dsc01220.jpg (125049 bytes)

Praising Buddha

   

dsc01235.jpg (106768 bytes)

Bathing Buddha Ceremony

dsc01356.jpg (97021 bytes)

Transferring Merit

 

dsc01235.jpg (106768 bytes) Photos:

dsc01170.jpg (128028 bytes) dsc01169.jpg (103208 bytes) dsc01163.jpg (186306 bytes)
dsc01165.jpg (102167 bytes) dsc01166.jpg (102620 bytes) dsc01167.jpg (164999 bytes)
dsc01156.jpg (164767 bytes) dsc01173.jpg (127887 bytes) dsc01220.jpg (125049 bytes)
dsc01224.jpg (113470 bytes) dsc01228.jpg (89886 bytes) dsc01231.jpg (79980 bytes)
dsc01265.jpg (87877 bytes) dsc01235.jpg (106768 bytes) dsc01240.jpg (116131 bytes)
DSC01321.JPG (518413 bytes) DSC01314.JPG (564245 bytes) DSC01315.JPG (528987 bytes)
dsc01319.jpg (126320 bytes)

dsc01246.jpg (143087 bytes)

dsc01248.jpg (144387 bytes)

dsc01249.jpg (192080 bytes) dsc01255.jpg (128921 bytes) dsc01289.jpg (128993 bytes)
dsc01258.jpg (138337 bytes) DSC01338.JPG (477314 bytes) dsc01302.jpg (131102 bytes)
dsc01306.jpg (136408 bytes) dsc01332.jpg (124287 bytes) dsc01346.jpg (120254 bytes)
dsc01260.jpg (147956 bytes) dsc01354.jpg (148658 bytes) dsc01356.jpg (97021 bytes)