法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

5. MỘT VỊ BỒ-TÁT ĐẢN SANH TẠI THẾ

Năm sau, nhằm ngày 30 tháng 7 âm lịch vào giờ Dần (3-5 giờ sáng), Nhan phu nhân hạ sanh ra Ngài. Ngài ra khỏi bụng mẹ trong một bọc da (đó là cảnh giới của một vị Bồ-tát Bát-Địa).

Cảnh tượng đó làm mẹ Ngài kinh hoảng. Nghĩ rằng bà không còn hy vọng gì sinh thêm con được nữa, bà quá đau buồn mà từ trần. Ngày hôm sau, có một vị thầy thuốc già đến rạch cái bọc da, thế là Ngài chào đời.

Hòa Thượng Tuyên Hóa tán thán căn duyên đản sanh của Ngài Hư-Vân như sau:

Đến chưa từng đến, sanh chẳng sanh,
Đâu-suất nội viện xuống trần gian,
Di Lặc phú chúc, hưng Phật Pháp,
Thích Ca thọ ký rạng tông phong.

 

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |