法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

32. TRƯỚC ĐỘNG TRIỀU DƯƠNG
THẤY RỒNG VÀNG

Lại khi nước triều lên, có một con rồng xuất hiện giữa sóng nước ngợp trời ngay trước động Triều Dương. Vảy rồng sắc vàng óng ánh; thấy rõ được toàn thân với bốn chân và đuôi như đuôi cá, chỉ không thấy đầu; một lúc lâu sau rồng mới lặn mất.
Có lẽ rồng này biết có bậc đại đức cao Tăng đến nên hiện ra để nghênh đón. Ðây là một vị thần linh hộ pháp bày tỏ lòng cung kính đối với bậc thánh nhân bằng cách thường xuyên theo bảo vệ.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Triều Dương động tiền kiến kim long,
Toàn thân kim sắc, tứ túc thanh,
Vấn nhĩ vi hà lai hiển hiện,
Kỳ duyên bỉ ngạn hữu chí nhân.

Nghĩa là:

Trước động Triều Dương thấy rồng vàng,
Toàn thân óng ánh, rõ bốn chân,
Khẽ hỏi vì sao rồng xuất hiện?
Ấy bởi chốn này có thánh nhân!

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |