法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

51. TỪ NGŨ ĐÀI TRỞ VỀ TRƯỜNG AN

Ngài (Hư Vân) ăn cháo xong, trong người ấm áp trở lại. Người hành khất hỏi: “Thầy từ đâu đến?” Ngài đáp: “Từ Nam Hải.”
Hỏi: “Thầy đi đâu?” Đáp: “Triều bái núi Ngũ Đài.”
Ngài hỏi danh tánh thì người hành khất trả lời: “Tôi họ Văn, tên Cát.”
Ngài hỏi: “Đi về đâu?”
Đáp: “Từ Ngũ Đài trở về Trường An.”
Ngài hỏi: “Đã ở Ngũ Đài thế có quen biết ai trong các chùa tại đó chăng?”
Người hành khất mỉm cười đáp: “Mọi người ở đó đều biết tôi - gã Văn Cát khốn khổ.”

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Thọ khổ liễu khổ, tử phục sanh,
Hưởng phúc tiêu phúc, phú hựu bần.
Văn Thù Bồ-tát Diệu Cát chí,
Cứu khổ cứu nạn cứu si mê.

Nghĩa là:

Chịu khổ hết khổ, chết lại sống,
Hưởng phước hết phước, giàu thành nghèo.
Bồ-tát Văn Thù - “Diệu Cát” đến
[1],
Cứu người hoạn nạn thoát lầm mê.

_________________________

[1]. Văn Thù, tức Văn Thù Sư Lợi, là tiếng Phạn; dịch là Diệu Cát, Diệu Cát Tường (kiết tường mầu nhiệm) hay Diệu Đức. Nên “Diệu Cát chí” là “sự chơi chữ (pun)”, hàm ý là đem đến sự may mắn, sự kiết tường không thể nghĩ bàn (nhiệm mầu, vi diệu).

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |