法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

58. KHÔNG TÁ TÚC TẠI TIỂU NAM HẢI

Ngày đó Vân Công 45 tuổi. Từ chùa Hồng Phúc, Vân Công vào trong thành, đến chùa Tiểu Nam Hải xin tá túc, nhưng bị từ chối nên Ngài đành phải nghỉ qua đêm bên một vệ đường ở ngoại thành. Đêm ấy, Ngài bị một cơn đau bụng kịch liệt. Ngày mồng 4, Ngài vẫn lên đường bái hương và đến chiều tối thì phát lạnh. Qua ngày mồng 5 bắt đầu bị chứng kiết lỵ, nhưng Ngài vẫn cố gắng lễ lạy, không hề có chút nào lười biếng.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Thuận nghịch cảnh giới giai tinh tấn
Khổ lạc bệnh tật nhưng bái hương
Nhất niệm chân thành thánh mặc hựu
Vạn duyên phóng hạ tự hà đương.

Nghĩa là:

Cảnh dù thuận nghịch luôn tinh tấn
Khổ vui, bệnh tật vẫn bái hương
Một niệm chân thành thánh ngầm giúp
Vạn duyên buông hết tự chủ trương.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |