法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

61. VĂN CÁT GIẶT GIŨ QUẦN ÁO DƠ

Ngày 16, Văn Cát lấy quần áo bị dơ bẩn trong mấy ngày qua của Vân Công, đem giặt sạch cho Ngài thay rồi đưa một ly nước thuốc cho Ngài uống. Đến ngày 17 thì bệnh thuyên giảm. Ăn xong hai chén cháo kê vàng thấy mồ hôi toát ra, trong người cảm thấy nhẹ nhõm. Đến ngày 18 thì bệnh khỏi, Ngài ngỏ lời cám ơn: “Hai lần bệnh tình nguy ngập đều được tiên sinh cứu mạng, lòng này đội ơn khôn xiết!” Văn Cát đáp rằng chuyện đó nhỏ, không đáng kể.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Đảm phẩn trừ uế địch phàm trần
Đại trí nhược ngu bí độ nhân
Dược thủy phục hậu tiến hoàng mễ
Châu thân đại hãn cam lộ lâm

Nghĩa là:

Tẩy phân gột sạch mùi phàm tục

Phương tiện cứu đời trí tựa ngu (1)
Nước thuốc uống rồi ăn cháo nóng
Mồ hôi tống thoát hưởng cam lồ

(1) Trí tựa ngu: Từ ngữ này lấy trong câu của Lão Tử “Đại trí nhược ngu, đại xảo nhược chuyết. . .”(大智若愚,大巧若拙), dịch từng chữ là “bậc đại trí như người ngu si, người khéo léo như kẻ vụng về”, thường được mọi người dùng để nói đại ý rằng bậc tài trí xuất chúng không biểu lộ, phô trương ra bên ngoài. Đọc nguyên văn bài tán, chữ ‘Đại trí’ khéo nhắc chúng ta nghĩ tới bồ tát Đại Trí Văn Thù Sư lợi, ở đây đội lốt một người cùng khổ làm nghề hành khất có tên là Văn Cát.

 

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |