法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

62. BÁI HƯƠNG CÓ VĂN CÁT HỘ PHÁP

Vân Công hỏi Văn Cát từ đâu lại. Văn đáp: “Từ Tràng An.” Ngài hỏi: “Rồi đi đâu?” Đáp: “Đi tới Ngũ Đài.” Ngài nói: “Tiếc là bệnh chưa khỏi hẳn, nếu không thì có thể đi chung với tiên sinh.” Văn Cát ngỏ ý: “Từ năm ngoái đến nay, sư phụ chẳng đi được bao nhiêu đường, vậy nay sư phụ khỏi cần lạy xuống nữa.”Ngài trả lời rằng bái hương đó chính là để báo ơn đức thâm sâu đối với cha mẹ, dù chết cũng không thay đổi ý nguyện. Văn Cát nói: “Khó thay! Không có ai như sư phụ. Thôi để Văn này mang hành lý giùm, còn sư phụ thì chuyên việc bái hương.” Ngài nói: “Được vậy thì công đức bái hương sẽ phân đôi, một nửa xin nguyện hồi hướng về tiên sinh.” Văn Cát đáp: “Chỉ là tiện đường đi thôi, sư phụ đừng làm vậy!”

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Dục báo cù lao lễ Ngũ Đài
Nhất bệnh tái bệnh độ nhị tai
Hạnh nhi Diệu Cát thí cam lồ
Tử hựu phục tô mãn nguyện hoài.

Nghĩa là:

Báo đáp cù lao bái Ngũ Đài

Hai lần cứu độ bệnh tiêu tai
Cam lồ tưới mát nhờ Diệu Cát
Tưởng chết hoàn sinh dạ cảm hoài

 

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |