法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

63. HÀNH TRANG CÓ NGƯỜI MANG GIÙM ĐI MAU GẤP BỘI

Ngày 19, Vân Công lên đường bái hương, tuy còn mang bệnh. Từ ngày đó hành lý và cơm nước đều do Văn cát lo liệu nên liền đó Ngài cũng bặt hết vọng niệm, trong tâm chỉ còn lại là chân. Bệnh khỏi thì sức lực trở lại. Từ sáng đến tối bái hương, tính ra đi được bốn mươi lăm dặm đường, rồi ngày ngày chỉ biết tham bái, không hay không biết tới chuyện gì khác, mệt nhọc hay cực khổ cũng không cảm thấy. Đến cuối tháng 3 thì đến huyện Thái Cốc, nơi chùa Ly Tướng, có điều, tứ tướng bỗng nhiên không!

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý
Tư dục đoạn tận chân phước điền
Nhân ngã song vong chân bình đẳng
Lao khổ quân không chân nguyện vương

Nghĩa là:

Tâm dừng niệm bặt chân phú quý

Tham dục diệt trừ chân ruộng phước
Ta, người đều quên chân bình đẳng
Lao khổ đều không chân vua nguyện.

 

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |