法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

65. DƯỚI TRĂNG BÁI HƯƠNG TÌM VĂN CÁT

Khi Văn Cát đi khỏi, sư tri khách đổi ngay sắc mặt, dẫn Vân Công tới chỗ “bục nằm”(1), làm nơi cho ngài tá túc rồi ân cần tiếp đón, rót trà, mời ăn mì, nhưng Ngài thì chỉ nghĩ tới Văn Cát nên cáo từ ra đi. Ngài tới khắp các quán trọ để tìm, nhưng chẳng kiếm ra tông tích của Văn Cát. Thời gian nhằm ngày 18 tháng 4, đêm xuống, trăng sáng tựa như ban ngày. Bởi ý muốn bắt kịp Văn Cát nên bước lễ lạy cũng gấp rút thành thử Ngài lên cơn sốt nóng.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Tiền cứ hậu cung ma tính thiên
Tuy lưu cửu vị diệc duyên san
Nhất tâm truy cản Văn Cát bạn
Nguyệt hạ bái hương khẩn sách tiên.

Nghĩa là:

Trước lạnh sau nồng khéo đổi nhan
Ân cần mời mọc ấy do tham
Một lòng chỉ biết tìm Văn Cát
Lễ lạy dưới trăng dáng vội vàng.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |