法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

66. KHI CỰ TUYỆT, KHI HOAN NGHÊNH

Máu trong mũi của Ngài cứ chảy ra hoài. Ngày 20 thì tới chùa Bạch Vân tại Hoàng Thổ. Sư tri khách trông thấy miệng Ngài chảy máu nên không cho tạm trú. Ngày 21, đến thị trấn Đại Nguyên, vào chùa Cực Lạc, cũng lại bị nhiều lời trách mắng, nên không tá túc tại đây. Ngày 22, ra khỏi thị trấn thì gặp một vị tăng trẻ hiệu Văn Hiền, được vị này đặc biệt  nghinh đón, rất là thành khẩn và cung kính. Ngài ở lại 10 ngày tại đây.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Nhất phiên hàn lãnh nhất phiên xuân
Phương thọ bạch nhãn ngộ thùy thanh
Cự lưu hoan nghênh Công thân lịch
Thí vấn động tâm bất động tâm.

Lược dịch:

Qua tiết đông thời nắng ấm xuân
Hết hồi khinh rẻ, đến ân cần
Chào mời, cự tuyệt Công từng trải
Dám hỏi trong còn chút động tâm?

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |