法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

68. MỘT QUAN CHỨC
NHẬN CHỞ GIÙM HÀNH LÝ

Một hôm, vào lúc sáng sớm Vân Công đương bái hương trên đường thì đàng sau lưng có một chiếc xe ngựa đi tới, nhưng xe đi chậm chạp không chịu vượt lên. Thấy vậy Ngài mới né tránh qua một bên thì viên quan xuống xe hỏi Ngài: “Đại sư làm gì trên đường vậy!” Ngài cho biết nguyên do. Viên quan chức này cũng là người quê quán vùng tỉnh Tương nên câu chuyện trao đổi rất hợp. Quan chức này cho hay ông hiện cư trú tại chùa Bạch vân ở Nga Khẩu, cũng nằm trên đường đi tới Ngũ Đài sơn nên ông đề nghị để ông chở hành lý của Ngài đi trước. Vân Công đồng ý, ngỏ lời cảm ơn sau đó lên đường.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Tương tỉnh quan nhân thức đại đức
Nguyện tống y đan Bạch Vân cư
Tòng thử khinh tiện hướng tiền bái
Hồng nguyện tương toại sướng tâm hoài.

Dịch nghĩa:

Viên quan gặp gỡ người quê quán
Hành lý chở giùm đến Bạch Vân
Nhẹ gánh từ đây Công lễ lạy
Sớm tròn nguyện lớn dạ hân hoan.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |