法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

70. DÂNG HƯƠNG CÁC THÁNH TÍCH CỔ

Vân Công lễ chùa Bạch Vân rồi khởi hành bái hương lên núi. Ngài qua các động Bí Ma, Sư Tử và động Long, đều là những kỳ tích trên núi Khuê Phong, phong cảnh tuyệt vời, không thể kể xiết. Ngài chuyên chú vào việc lễ lạy nên không có thời gian để thưởng thức. Cuối tháng 5 thì tới chùa Hiển Thông. Hành lý của Ngài thì đã được các binh sĩ mang lên và nay họ xuống núi. Ngài trú tại đây và có dịp dâng hương tại các chùa trong vùng.
                
Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Khuê Phong cận khao Bí Ma nham
Sư Tử oa tàng sư tử hiền
Long động tương truyền ẩn long mẫu
Ngũ Đài danh thắng thuyết bất hoàn.

Dịch:

Tựa núi Khuê Phong Bí Ma động
Trong hang Sư Tử, sư tử hiền
Truyền thuyết động Long ẩn rồng mẹ
Ngũ Đài thắng cảnh kể khôn cùng.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |