法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

71. VĂN CÁT LÀ HÓA THÂN CỦA
BỒ TÁT VĂN THÙ

Gặp bất cứ ai, Vân Công đều hỏi Văn cát ở đâu, nhưng chẳng người nào biết Văn Cát là ai. Về sau gặp một vị tăng lớn tuổi nhưng vị này cũng chẳng biết gì hơn. Tới khi nghe kể lại sự tình Ngài gặp Văn Cát ra sao, vị lão tăng mới cho hay rằng: “Theo như lời đại đức nói thì người có tên Văn Cát chính là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù đó!” Nghe xong câu chuyện, Vân Công như người tỉnh mộng, bèn một dạ chí thành lễ tạ Bồ Tát.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Văn Thù hóa thân tức Văn Cát
Tương xử tam nguyệt cánh bất thức
Nhược phi kim nhật lão tăng chỉ
Kỷ hồ kỷ hồ giao tý thất.

Dịch:

Văn thù hóa thân tức Văn Cát
Ba tháng chẳng hề biết ất giáp
Ví thử lão tăng không cho hay
Cơ hồ chẳng biết có bồ tát.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |