法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

75. TRÊN ĐỈNH ĐẠI LOA LỄ ĐÈN TRÍ HUỆ

Ngài leo lên đỉnh núi Đại loa để lạy đèn trí huệ. Đêm đầu tiên thì chưa thấy dấu hiệu gì. Đêm thứ hai, nhìn về phía đỉnh núi Bắc Đài thì thấy có một quả cầu lửa bay lên rồi hạ xuống Trung Đài, đồng thời phân thành một số hơn mười quả cầu lửa, to nhỏ khác nhau. Đêm thứ ba, nhìn về hướng Trung Đài, Ngài thấy có ba quả cầu lửa, bay lên bay xuống. Còn xung quanh đỉnh Bắc Đài, cũng thấy bốn năm nhóm cầu lửa, to nhỏ không đều, lên xuống vờn bay qua lại với nhau.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Đại Loa đỉnh bái trí huệ đăng
Nhân giai lai thử vấn tiền trình
Sơ vô sở kiến cửu tắc hiện
Duy hữu đại tiểu các bất đồng.

Dịch:

Đỉnh Đại Loa lễ đèn trí huệ
Người tục lên đây may rủi cầu
Đêm đầu chẳng thấy đêm sau hiện
To nhỏ mỗi đèn chẳng giống nhau.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |