法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

76. LỄ TẠ BỒ TÁT VĂN THÙ VÀ XUỐNG NÚI

Ngài dâng hương tất cả các Đài đầy đủ, lời nguyện bái hương đã thực hiện xong, trong lòng thấy hoan hỷ. Đối với các thắng cảnh, Ngài không chú tâm. Ngày 10 tháng 7, xuống núi, Ngài lạy tạ bồ tát Văn Thù Sư Lợi và xin cáo từ ra đi. Từ đỉnh Hoa Nghiêm, Ngài khởi hành nhắm theo phương bắc. Khi quay đầu ngắm lại thánh địa Thanh Lương [2], Ngài chứng kiến bồ tát Văn Thù phóng quang, thị hiện thành một tòa núi tuyết thiên thu, cao ngàn trượng, đẹp tuyệt vời!

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Bái tạ bồ tát hạ Thanh Lương
Chiêm ngưỡng thánh cảnh bộ bàng hoàng
Thạch kiều hoành tỏa thiên nhiên diệu
Lâu các huyền không tạo hóa lương.

Dịch:

Tạ ơn bồ tát biệt Thanh Lương
Chiêm ngưỡng đất thiêng dạ bàng hoàng
Cầu đá bắc ngang công tạo hóa
Cheo leo điện miếu khoảng không gian.

__________________

[2] Thanh Lương : Một tên khác của Ngũ Đài sơn.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |