法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

77. ĐẾN BẮC NHẠC TRIỀU BÁI DANH SƠN

Vân Công đi đến Đại Doanh phía nam huyện Hồn Nguyên để triều bái Bắc Nhạc, tức núi Hằng Sơn. Qua đèo Hổ Phong, Ngài thấy có phiến đá khắc chữ : “Ngọn Núi Bậc Nhất Phương Bắc”. Tới ngôi chùa, tại đây đường đi lên là những bậc đá để leo lên cao, tựa hồ leo tới tận trời xanh ; lại có một khu gồm lô nhô những phiến đá bài vị khổng lồ. Ngài tiến hương xong thì xuống núi. Hằng Sơn chính là một danh sơn trong nhóm Ngũ Nhạc, rất nổi tiếng không những tại Trung Hoa, mà các nơi khác trên thế giới đều nghe danh và người ta thường tới đó thăm viếng.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Bắc Nhạc Hằng Sơn thế tri danh
Công diệc chí thử triều thánh tôn
Vân cấp tháp thiên chân kỳ tích
Khung bi sâm lập thái kinh nhân.

Dịch:

Hằng Sơn Bắc Nhạc tiếng xa đồn
Triều bái Vân Công đến tham quan
Bậc đá leo mây cao chót vót
Khổng lồ bài vị quả kinh hồn.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |