法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

79. LỄ CÁC THÁP CỦA CHƯ TỔ TẠI
TRÀNG AN

Vân Công, năm đó là 46 tuổi. Ngài đi về phía Tây qua đèo Đại Khánh tới Hàm Dương, nhân đó thăm chỗ cây lê ngọt của Triệu Bá (Triệu Bá Cam Đường) [3]. Đến Trường An, nơi đây thành quách nguy nga, Ngài đi vào thành viếng thăm chùa Từ Ân, chiêm bái tháp Đại Nhạn, thăm chùa Hoa Nghiêm rồi lễ các tháp thờ hòa thượng Đỗ Thuận và quốc sư Thanh Lương. Tại các chùa Ngưu Đầu, Hưng Quốc, Ngài lễ tháp pháp sư Huyền Trang. Ngài đi thăm Chung Nam và Bạch Thủy Lãng nơi ẩn dật của hai vị thánh tăng.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Trường An cổ tích quan bất tận
Tự viện phù đồ tháp vưu đa
Chung Nam hựu hữu đông Ngũ Đài
Hưởng Cổ Pha thượng niệm nam mô.

Dịch:

Di tích Trường An khôn kể xiết
Tháp, chùa, tự viện lại càng đông
Chung Nam Ngũ Đài Đông nối tiếp
Hưởng Cổ Pha [4] còn niệm nam mô.

_____________________

[3] Triệu Bá Cam Đường: Triệu Bá là một vị quan có tiếng là nhân đức, đời nhà Châu. Triệu Bá Cam Đường (甘棠, cây cam đường, một loại cây lê ngọt) là địa danh, chỗ cây lê, nơi Triệu Bá năm xưa ngồi phân xử việc quan, nhân khi đi ra ngoài thăm dân.
[4] Hưởng Cổ Pha: Dịch nghĩa là “sườn núi vọng lại tiếng chuông”. Bởi đặc tính này nên người đời lấy dó đặt tên cho địa điểm kể trên.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |