法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

82. CÁC THẮNG CẢNH VÀ CÁC CHÙA CỔ TẠI TỨ XUYÊN

Năm mậu tuất Vân Công 49 tuổi. Tháng giêng năm đó, Ngài lên đường từ chùa Bảo Quang, đi vào Thành Đô, lễ viện Văn Thù tại chùa Chiêu Giác, lễ chùa Thảo Đường, cung Thanh Dương. Ngài qua Hoa Dương rồi đi về nam, vào huyện Nga Mi. Đến chân núi Nga Mi, Ngài viếng chùa Hổ Phục, thăm động Cửu Lão (nơi Triệu Công Minh tu). Ngày ngày Ngài ngao du non nước, ngắm cảnh mà tâm lắng trong.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Thành Đô danh thắng Nga Mi sơn
Phổ Hiền đại sĩ độ càn khôn
Huyền đàn hắc hổ uy phong lẫm
Lục nha bạch tượng pháp ngữ truyền

Dịch:

Núi Nga Mi, Thành Đô thắng cảnh
Độ khắp càn khôn hạnh Phổ Hiền
Hắc Hổ Huyền Đàn [11] coi dữ tướng
Sáu ngà voi trắng pháp mầu truyền [12].
________________

[11] Hắc Hổ Huyền Đàn: Hay Triệu Huyền Đàn là chỉ Triệu Công Minh. Theo truyền thuyết  đây là một vị tiên đời Tần, đắc đạo, được Ngọc Hoàng phong làm Huyền Đàn nguyên soái. Người đời tạc tượng thờ, với hình dung dữ dằn, mặt đen, cưỡi con hổ đen, nên còn gọi là Hắc Hổ Huyền Đàn.
[12] Voi trắng sáu ngà: Chùa Vạn Niên trên núi Nga Mi có pho tượng đồng nổi tiếng là tượng bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng sáu ngà.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |