法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

83. TRIỀU BÁI KIM ĐỈNH TRÊN NÚI NGA MI

Ngài leo núi Nga Mi, lên Kim Đỉnh. Dâng hương xong, đến tối ngắm cảnh hào quang Phật. Hàng vạn ngọn đèn tựa như các vì sao trên trời qui tụ lại. Cảnh tượng đẹp vô cùng không sao kể xiết! Ngài tham vấn Thượng nhân Ứng Chân tại chùa Bảo Quang rồi trú tại chùa trong mười ngày. Ngài viếng chùa Vạn Niên, lễ điện Tỳ Lô Giá Na. Kế đó, Ngài xuống núi, đi Nhã Châu, qua Vinh Huyện đến Lô Định. Qua khỏi nơi này là tới chỗ biên giới của Tứ Xuyên.    

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Nga Mi Kim Đỉnh khán Phật Quang
Vạn chản minh đăng tận quang mang
Phật pháp vô biên nan tư nghị
Bồ tát hữu cảm dị thương lường.

Dịch:

Kim Đỉnh Nga Mi ngắm Phật quang
Muôn ngàn đèn sáng tựa sao băng
Pháp Phật bao la đâu dễ biết
Cảm thông bồ tát dễ nên chăng.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |