法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

84. CẦU DÂY SẮT BẮC NGANG ĐẠI ĐỘ HÀ

Tháng 5 Ngài qua sông Lô. Tại Nhã An, muốn vượt Đại Độ Hà phải qua cầu Lô Định, một cây cầu mắc vào dây sắt, ròng qua sông. Cầu dài trên 30 trượng. Mỗi lần người ta bước chân qua thì cầu tròng trành rung động, nên qua lại phải e dè thận trọng. Ngài đi nhắm hướng tây, qua những địa danh như Đả Tiễn Lô, Lý Đường, Ba Đường, rồi đi về phía bắc đến Sát Mộc Đa, qua phía tây đến Thạc Đốc, A Lan Đa rồi đến Lạp Lý. Dân ở đây có người Hán, Tạng, Mông và những bộ tộc người Mán, Dao, Đồng.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Lý Đường Cống Cát hữu thần sơn
Lạt Ma thánh địa đại tương truyền
Các tộc đa phụng Lạt Ma giáo
Chí thành công dưỡng lễ bái tham.

Dịch:

Lý Đường Cống Cát núi non thiêng
Thánh địa Lạt Ma lũy thế truyền
Đạo Lạt Ma nơi đây thịnh đạt
Tín đồ lễ bái công phu chuyên.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |