法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

86. VƯỢT RẶNG HY MÃ LẠP SƠN

Năm kỷ sửu, Vân Công 50 tuổi. Ngài không muốn ở lại Tây Tạng, nên qua xuân Ngài lên đường, đi về phía Nam. Qua Lạp Cát, Á Đông, Bất Đan (Bhutan), vượt qua núi non trùng điệp, những đỉnh cao hiểm trở, hoặc có tên là Thông Lĩnh, hoặc còn gọi là Tuyết Sơn. Đối cảnh, Vân Công có mấy vần thơ sau:

Hà vật hoành thiên tế
Tình không nhập vọng trung
Giá ban ngân thế giới
Vô dị ngọc linh lung.

Dịch:

Rặng dài nơi xa tít
Trời trong rõ nét ngang
Một cõi thuần mầu bạc
Như ngọc ánh long lanh.

Ngài đi đến thị trấn Dương Phủ, triều bái các thánh tích xưa rồi du hành qua Bengal.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa :

Hi Mã Lạp Nhã đại Tuyết Sơn
Thế giới đệ nhất cao súc thiên
Thám hiểm chuyên gia nan khuy trắc
Bất tư nghị cảnh ẩn kim tiên.

Dịch:

Hy Mã Lạp Sơn đây núi tuyết
Nổi danh cao nhất chọc trời xanh
Chuyên gia thám hiểm nào hay biết
Tiên ẩn nơi nào chốn u linh.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |