法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

87. TRIỀU BÁI TÒA THÁP VÀNG TẠI
NGƯỠNG QUANG[14]

Vân Công qua đảo Tích Lan chiêm bái các thánh tích và sau đó lại đáp tàu thủy tới Miến Điện. Tại đây, Ngài thăm viếng tòa Tháp Vàng, một thánh địa lớn, rất quan trọng đối với lịch sử Phật Giáo, nên tín đồ các nơi trên thế giới đều nghe danh và tới nơi đây chiêm bái. Ngài đến thăm Cát-Đế-Lợi tại Ma-La-Miến, ở đây có một khối đá lớn kỳ dị và theo truyền thuyết thì chính tay ngài Mục Kiền Liên đã đặt nó ở chỗ này.
Rất đông tín đồ tới đây dâng hương.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa :

Ngưỡng Quang thế xưng Phật Giáo quốc
Nguy nguy kim tháp xúc bích không
Các quốc giáo đồ tề đảnh lễ
Hương hoa cung dưỡng bái Đại Hùng.

Dịch:

Ngưỡng Quang vốn xưng nước Phật giáo
Tháp vàng cao vút chín tầng không
Thiện tín khắp nơi về đảnh lễ
Hương hoa cung dưỡng đấng Đại Hùng.

_____________________

[14] Ngưỡng Quang: tức Rangoon, nay là Yangon, thủ đô nước Miến Điện.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |