法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

88. SÓNG BẠC NHỊ HẢI, MỘT KỲ QUAN

Tháng 7, Vân Công lên đường về nước. Từ Lạp Tuất vượt đèo Hán Long, tức biên giới tỉnh Vân Nam, Ngài đi qua Miễn Ninh, Long Lăng, Cảnh Đông, Mông Hóa rồi qua cửa Triệu Châu, đến phủ Đại Lý. Tại đây, Ngài thăm hồ Nhị Hải, ngắm cảnh sóng bạc. Từ xa cách nhiều dặm đường đã nghe tiếng sóng gầm. Đúng là một kỳ quan! Trông ra giống như những con rồng mầu bạc, cuồn cuộn rượt theo những đợt sóng nhấp nhô, như nhẩy múa, lúc ẩn lúc hiện, vẽ ra một cảnh tượng thật kỳ diệu.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Nhị Hải ngân đào tạo hóa vi
Sơn xuyên chung linh diễn huyền cơ
Đối cảnh quán tâm tâm bất đắc
Siêu nhiên giải thoát đại tự tại.

Dịch:

Sóng bạc Nhị Hải khéo vẽ nên
Núi sông hun đúc cảnh diệu huyền
Đối cảnh quán tâm tâm vắng lặng
Tự do tự tại vẻ an nhiên.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |