法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

89. TẠI NÚI KÊ TÚC, LỄ TÔN GIẢ CA DIẾP

Vân Công đi thẳng lên điện Ca Diếp. Tương truyền khi Ngài A Nan đến đây triều bái, cánh cửa đá tự động mở ra. Vân Công đến chỗ thánh địa, nơi có một hang ở lưng chừng vách đá. Cửa hang bịt lại bằng một cửa bằng đá, gọi là cửa Thủ Hoa, tựa như cánh cổng của một tòa thành lũy. Bên trong hang là nơi tôn giả Ca Diếp nhập định. Khi Công lễ lạy thì có ba tiếng chuông ngân vang. Mấy người dân địa phương thấy vậy reo mừng đảnh lễ Công. Họ trình bầy rằng đó là hiện tượng có dị nhân đến.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Thất nguyệt tam thập bái ca Diếp
Chúng văn chung thanh tam thứ minh
Xưng hữu dị nhân phương như thử
Hàm giai la bái lễ cao tăng.

Dịch:

Ba mươi tháng bảy lễ Ca Diếp
Chợt vẳng tiếng ngân ba đợt chuông
Thưa rằng bởi có dị nhân viếng
Ai nấy reo mừng đảnh lễ Công.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |