法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

90. THĂM ĐỈNH THIÊN TRỤ,
LỄ THÁP LĂNG NGHIÊM

Vân Công lại leo lên tới đỉnh núi, nơi cao nhất vùng núi này, có tên là đỉnh Thiên Trụ, cách chân núi khoảng ba mươi dặm đường. Tại đây có một ngôi điện bằng đồng và một tòa tháp Lăng Nghiêm. Căn cứ theo lời ghi chép thì nguyên nơi này có ba trăm sáu mươi am, bảy mươi hai ngôi chùa lớn, nay chỉ còn lại không tới mười ngôi chùa. Các vị tăng sinh sống không khác gì người tục và chùa miếu thì được để lại theo lối cha truyền con nối. Thấy vậy, Vân Công than tiếc, lòng chỉ muốn làm sao phục hồi lại tình trạng như xưa.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Thiên Trụ phong đỉnh Lăng Nghiêm tháp
Kê Sơn tuyệt đỉnh nhập thái không
Thán tức hưng suy kim tích cảm
Ngã Công mặc mặc dục trùng hưng.

Dịch:

Lăng Nghiêm tòa tháp trên Thiên Trụ
Là chỗ Kê sơn đỉnh tột cao
Thịnh suy kim cổ Công hoài cảm
Thầm nghĩ trùng tu những ước ao.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |