法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

93. TRIỀU BÁI BỒ TÁT ĐỊA TẠNG TẠI
CỬU HOA SƠN

Đi qua An Huy, rồi du hành núi Hoàng Sơn xong thì Vân Công đi triều bái Cửu Hoa Sơn, lễ tháp bồ tát Địa Tạng, viếng cung Bách Tuế và lễ hòa thượng Bảo Ngộ, một vị cao tăng có giới hạnh tinh nghiêm, có định lực vào bậc nhất. Trong hai năm qua, trên đường du hành vượt qua hàng vạn dặm, không kể những lúc đáp tầu qua biển, phương tiện di chuyển của Vân Công chỉ là đôi chân đi bộ. Qua sông, leo núi, phong cảnh mỗi lúc một đổi thay, nhưng tâm của Ngài thì lặng lẽ, ví như vầng trăng treo đơn độc trên không, chẳng còn cảm thấy nỗi khổ của đường trường.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Nhất bát hành khất thiên gia phạn
Cô thân phiêu nhiên vạn lý du
Cố trung tự tại chân cảnh giới
Ấn cần đảnh lễ vấn đà đầu.

Dịch:

Một bát ngàn nhà cung dưỡng ăn
Đơn thân vạn dặm vượt quan san
Giữ bền cảnh giới tâm tự tại
Tham vấn đầu đà dạ ân cần.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |