法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

94. VIẾNG CHÙA LONG XƯƠNG TẠI
BẢO HOA SƠN

Triều bái tại Cửu Hoa Sơn xong thì Vân Công qua sông, đi về Bảo Hoa Sơn, rồi tới viếng chùa Long Xương. Đây là một đạo tràng chuyên trì về giới luật, nên người ta còn gọi chùa này là Lão Luật Đường. Những ai được thọ giới cụ túc trên Bảo Hoa Sơn thường coi đó là điều vinh dự. Bởi vậy ở trong nước, mỗi lần đến kỳ giới đàn, rất đông giới sinh đến nơi này tụ họp để được truyền giới. Tại đây, Ngài lễ hòa thượng Thánh Tính và trú ngụ tại chùa qua năm sau.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Bảo Hoa biệt danh Lão Luật Đường
Thi la phạm hạnh lực hoằng xướng
Kim cang quang minh tòng thử xuất
Trùng trùng vô tận võng la chàng.

Dịch:

Bảo Hoa tên khác Lão Luật Đường
Phạm hạnh tinh nghiêm chủ biểu dương
Le lói kim cương trong tỏa chiếu
Lưới cờ muôn sắc rực hào quang.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |