法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

96. GIÚP HÒA THƯỢNG TÙNG NGHIÊM TU SỬA CHÙA TỊNH THÀNH

Năm tân mão Vân Công 52 tuổi. Trong thời gian ở Nam Kinh, Ngài góp công cùng thượng nhân Tùng Nghiêm tu sửa ngôi chùa Tịnh Thành. Hồi đó cư sĩ Dương Nhân Công thường hay qua lại gặp Ngài và hai bên cùng nghiên cứu Nhân Minh Luận và Bát Nhã Đăng Luận. Ngài trú ngụ tại chùa Tịnh Thành cho tới qua mùa đông. Suốt cuộc đời, Vân Công đi tới đâu cũng tham gia vào việc trùng tu đạo tràng hoặc xây dựng tự viện. Phàm điều gì lợi ích cho chúng sanh, cho xã hội thì Ngài đều hết lòng ra sức.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Cổ đế đại Thuấn hữu hưu phong
Dữ nhân vi thiện ngã tướng không
Kim thánh Vân Công vô tha dị
Phúc tư xã hội lực thôi hành.

Dịch:

Vua Thuấn thưở xưa tiếng thuần lương
Giúp người tướng ngã chẳng còn vương
Hiền thánh thời nay Công cũng vậy
Nhân quần phước lợi rải tình thương.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |