法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

98. GẶP NẠN KHI QUA SÔNG TẠI BẾN
ĐỊCH CẢNG

Năm quý tỵ, pháp sư Đế Nhàn lên núi, trú tại đây trong mùa hè. Năm giáp ngọ Công còn ở lại nghiên cứu giáo lý kinh điển. Năm sau, ất mùi, Công 56 tuổi. Nhận được tin thiền viện Cao Mân ở Dương Châu, do hòa thượng Nguyệt Lãng chủ trì có tổ chức khóa Thiền kéo dài 12 thất (12 tuần lễ), mọi người hẹn nhau tới tham dự và giục Công lên đường đi trước. Khi tới bến Địch Cảng, Ngài không qua sông được vì không có tiền để đáp con đò ngang chở khách, nên đành đi bộ ven theo men sông và, chẳng may, sẩy chân, bị nước cuốn đi, chìm nổi một ngày một đêm.
 
Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Cao tăng tập giáo dĩ tam niên
Nguyệt Lãng tương ước chúng tham thiền
Địch Cảng thủy nạn kinh chú dạ
Tử nhi bất vong thọ mạng xương.

Dịch:

Ba năm giáo điển cùng nghiên cứu
Lại ước hẹn thiền đến Cao Mân
Địch Cảng ngày đêm thân chìm nổi
Chết rồi sống lại bội gian nan.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |