法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

99. ĐƯỢC VỚT LÊN BẰNG LƯỚI CÁ TẠI BỜ ĐÁ THÁI THẠCH

Công trôi theo dòng nước đến gần bờ đá Thái Thạch thì được dân chài dùng lưới vớt lên. Người ta mời vị tăng trong chùa Bảo Tích ra nhận. Hóa ra vị này đã từng có lúc ở chung với Ngài tại Xích Sơn, nên lấy làm kinh ngạc thốt lên rằng : “Đây là sư Đức Thanh!” và sau đó mang Ngài về chùa cứu tỉnh lại. Lúc đó, nhằm vào ngày 28 tháng 6 âm lịch, mũi, miệng của Công, cả tại hậu môn và đường tiểu tiện, các nơi đó đều bị xuất huyết. Ở lại đây ít ngày, Công lại lên đường đi Cao Mân. Vị tăng tri khách trông thấy hình dung tiều tụy hỏi Công có đau bệnh gì không thì Công trả lời là “không có bệnh”.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Như thị Nam Hoa ngã thân văn
Công tại thiền đường đối chúng vân
Bỉ thời cánh hữu Chiêm Ninh Sĩ
Nhan lão cư sĩ vi dịch nhân.

Dịch:

Tôi nghe như vậy tại Nam Hoa
Công tại thiền đường kể chuyện qua
Ngày đó Chiêm Ninh[15] cùng có mặt
Còn Nhan cư sĩ dịch Anh-Hoa.

__________________

[15]Tức Ananda Jennings

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |