法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

100. TÂM NHƯ NHƯ TRƯỚC MỌI CẢNH THUẬN HOẶC NGHỊCH

Vân Công gặp hòa thượng Nguyệt Lãng. Sau khi hỏi han Công về các sinh hoạt trên núi, hòa thượng nhờ Công giữ một vai chức sự, nhưng Công không nhận lời, cũng không kể lại vụ tai nạn bị rớt xuống sông, mà chỉ xin được tham dự khóa thiền. Nguyên gia phong của chùa Cao Mân vốn rất nghiêm khắc, nếu ai từ chối một công việc do chùa đã giao phó thì coi như người đó có thái độ khinh mạn, thành thử Công bị phạt một trận đòn bằng hương bản. Ngài chịu phạt không từ nan, do đó bệnh càng nặng thêm, xuất huyết và xuất tinh không ngừng, chỉ còn chờ ngày chết.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Hoành nghịch tương gia xử thái nhiên
Thọ nhục bất oán cổ thánh hiền
Phóng hạ thân tâm cầu chư kỷ
Căn trần thức cảnh lập tiêu quyên.

Dịch:  

Bao nhiêu ngang trái vẫn an nhiên
Chịu nhục chẳng hờn học thánh hiền
Buông bỏ thân tâm quay về gốc
Căn, trần, thức, cảnh ắt tiêu liền.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |