法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

102. TRONG NGOÀI RỔNG RANG,
TRONG SUỐT

Vạn niệm dừng bặt, công phu của Ngài đã lạc đường[16], ngày cũng như đêm, hành động thì như bay. Một hôm, sau thời nhang buổi tối, Vân Công mở mắt nhìn, thấy tất cả bừng sáng rõ như ban ngày, trong ngoài rổng rang trong suốt, xuyên qua tường vách. Công trông thấy vị sư coi việc đèn nhang thì đứng tiểu tiện bên ngoài, còn một vị sư khách thì đương ở trong nhà vệ sinh. Nhìn xa hơn thì thấy thuyền đi trên sông, thấy hàng cây hai bên bờ, thấy đủ các loại, mọi vật đều rõ ràng.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Vô vô diệc vô trạm nhiên không
Không vô sở không nội ngoại thông
Hành nhân dục thức chân tiêu tức
Chế chi nhất xứ tử phục sinh.

Dịch:

Không, không, cũng không lặng lẽ không[17]
Không chẳng thấy không, trong ngoài thông
Tham thiền muốn biết chân hiệu ứng
Gom tâm một điểm, chết hoàn sanh.

__________________________

[16] Công phu lạc đường: một thuật ngữ trong nhà thiền, chỉ sự dụng công đã tới chỗ tận cùng, nghi tình đã thành khối. Khi đó thiền giả dụng công một cách tự nhiên, dù muốn hay không muốn, lúc nào cũng là công phu cả, thậm chí không muốn dụng công cũng không được.
[17] Không không cũng không . . . : ba chữ “không” trong câu thứ nhất là tạm dịch từ chữ (無),tức đối nghĩa với chữ  “có”, còn các chữ “không “ khác trong bài kệ tán thì có nghĩa là trống rỗng (empty).

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |