法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

104. LY TRÀ RỚT XUỐNG BẶT NGHI CĂN

Vào buổi tối thứ ba, thất thứ tám, tháng mười hai, sau 8 cây nhang tham thiền thì tới giờ khai tĩnh. Người hộ thất rót nước và nước nóng bắn vào tay Vân Công, khiến ly trà rớt xuống đất. Tiếng bể của ly vang lên thì ngay đó Công cũng dứt đoạn nghi căn, trong lòng thấy tràn ngập một niềm khoái cảm thanh thoát, như người bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Công hồi tưởng những sự việc đã qua, giả sử chẳng bị rớt xuống sông rồi mang bệnh nặng, nào nghịch duyên, nào thuận duyên đưa đẩy thì làm gì có được cái ngày này!
Nhân dịp, Vân công có bài kệ sau:

Bôi tử phác lạc địa
Hưởng thanh minh lịch lịch
Hư không phấn toái dã
Cuồng tâm đương hạ hiết.

Dịch nghĩa :

Ly trà rớt xuống
Tiếng bể vang lên
Hư không tan vụn
Cuồng tâm liền hết.


Lại có kệ như sau :

Đãng trước thủ
Đả toái bôi
Gia phá nhân vong ngữ nan khai
Xuân đáo hoa hương xứ xứ tú
Sơn hà đại địa thị Như Lai.

Dịch nghĩa :

Tay, nước bắn!
Chén bể nát!
Nhà tan, người mất, nói không ra
Xuân đến nơi nơi ngát hoa thơm
Sông núi đất đai, đều Như Lai.

Lời bàn của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

“Đại Trượng Phu làm được xong việc vậy!”

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |