法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

106. CƯỠI RỒNG BAY ĐI GẶP MẸ  

Một hôm, đương lúc thiền quán, giống như trong một cơn mộng mà chẳng phải là mộng, Vân Công bỗng thấy một con rồng dài khoảng mấy trượng bay tới, sắc vàng óng ánh. Ngài cỡi trên lưng rồng, bay lên không tới một nơi phong cảnh đẹp đẽ, đầy hoa cỏ cây cối xanh um, với những đền đài lầu miếu kỳ diệu. Ngài nhác trông thấy mẹ ở trong cung điện nhìn ra ngoài, Ngài lên tiếng thưa gọi: “Xin mời mẫu thân cưỡi rồng này để cùng về Tây phương! ” Rồng hạ xuống thì ngài tỉnh mộng. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

Phi long tại thiên kiến đại nhân
Không trung lâu các ảo tức chân
Thỉnh mẫu đồng vãng Tây phương khứ
Mộng tỉnh y cựu tọa thằng khâm.

 Dịch:

Cưỡi rồng bay bổng gặp từ thân
Điện miếu như tuồng ảo tựa chân
Mời mẹ về Tây miền Cực Lạc
Tỉnh rồi độc thấy bạn bồ đoàn.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |