法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

112. NGỦ ĐÊM TRÊN NẮP QUAN TÀI, GẶP KẺ ĂN XIN MÀ KHÔNG KINH HÃI

Công nhắm đi về hướng tây. Đêm xuống Ngài nghỉ lại tại một căn chùa đổ nát, bên trong chỉ thấy một cỗ quan tài và trên đó là tấm ván nắp để ngửa. Thấy chẳng có ai ở đây, Ngài bèn ngả lưng trên nắp ngủ. Đến nửa đêm, bên dưới quan tài có tiếng động mạnh nhiều lần, lại có tiếng nói:
-  Cho tôi ra!
 Công hỏi:
- Ngươi là người hay ma?
-  Là người.
-  Vậy ngươi là ai !
-  Kẻ đi xin ăn.
Công cười, đứng dậy để cho người đó đi ra. Trông hình dáng y xấu xí như quỷ. Y đi tiểu tiện rồi lại trở về ngủ. Đến sáng Công lên đường. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Tính định ma phục triêu triêu lạc
Vọng niệm bất khởi xứ xứ an
Chính đại quang minh vô sở úy
Đãi nhân như kỷ hữu hà phân.

Dịch:

Vọng tâm vắng lặng lòng an lạc
Trong định ma hàng sớm tối vui
Chính đại quang minh đâu hãi sợ
Với người đối xử giống ta thôi.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |