法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

113. TRÊN ĐƯỜNG GẶP LÍNH TÂY DƯƠNG MÀ KHÔNG SỢ SỆT

Hồi đó có loạn Nghĩa Hòa Đoàn[2] tại các huyện trong tỉnh Sơn Đông. Một hôm đương đi trên đường, Vân Công gặp một binh sĩ người Tây dương[3] . Người đó chĩa súng vào người Công, hỏi Ngài có sợ chết không? Ngài đáp: “Nếu như tôi phải chết dưới tay ông thì cứ bắn đi!” Người đó thấy thần sắc của Ngài không thay đổi và chẳng tỏ vẻ sợ sệt gì nên bảo: “Tốt! Ông có thể đi!” Công tiếp tục lên đường hướng tới Ngũ Đài. Dâng hương xong, Công lại trở về Bắc Kinh vì tình hình loạn lạc. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

Thốt nhiên lâm chi bất khủng kinh
Chỉ duyên nhân quả dĩ phân thanh
Sát nhân thường mạng hào vô thố
Khiếm trái hoàn tiền luật bất dung. 

Dịch:

Bỗng nhiên gặp nạn chẳng kinh hoàng
Nhân quả bởi chưng biện rõ ràng
Thiếu nợ của ai khôn trốn đặng
Giết người đền mạng lẽ chân thường.

________________________

[2] Nghĩa Hòa Đoàn: Một phong trào bài ngoại chủ trương bạo lực, từng gây nên những chính biến lớn tại Trung Hoa hồi cuối thế kỷ 19, cuối trào Mãn Thanh.
[3] Người Tây Dương: Đây chỉ người ngoại quốc gốc Âu tây nói chung.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |