法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

114. THĂM VIẾNG TẠNG KINH KHẮC TRÊN ĐÁ CHÙA TÂY VỰC

Cách Bắc Kinh hơn một trăm dặm đường, thuộc địa phận huyện Phòng Sơn, tỉnh Hà Bắc, là một ngôi chùa cổ rất nổi tiếng. Ở đây qua nhiều đời trong quá khứ, các vị thánh tăng đã từng nối tiếp nhau ứng hiện, và đến đầu triều đại nhà Thanh có hòa thượng Viên Thông trụ trì. Trên đỉnh núi có một cái động, bên trong chứa toàn bộ tam tạng kinh điển khắc trên đá. Công trình khắc kinh bắt đầu từ pháp sư Tĩnh Uyển đời Tùy, trải qua các đời Đường, Tống và đến đời Nguyên mới hoàn tất. Nhiều người đến đây lễ bái nơi này. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Tĩnh Uyển khắc kinh thạch bích gian
Đường Tống Nguyên triều thủy toàn thiên
Chánh pháp cửu trú tỉnh mê mộng
Bát nhã hằng minh giác si manh.
 
Dịch:

Khắc kinh vách đá từ Tĩnh Uyển
Qua Đường Tống Nguyên mới khắc xong
Tỉnh mộng bởi còn lưu chánh pháp
Si mê Bát Nhã rọi khai thông.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |