法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

117. TRỞ VỀ THÀNH NAM TRÚ TẠI CHÙA LONG TUYỀN

Đến tháng 5, cuộc bạo loạn của Nghĩa Hòa Đoàn càng thêm dữ dội. Họ lấy khẩu hiệu “Phò Thanh Diệt Dương” để kêu gọi mọi người tham gia. Viên thư ký của tòa lãnh sự Nhật bị giết, sứ thần nước Đức bị giết, đều có sự dung túng của thái hậu và đến ngày 19 thì có chiếu chỉ của nhà vua tuyên chiến với các nước. Ở Kinh Thành loạn lạc lan tràn. Tháng 6 thì Thiên Tân bị thất thủ. Tháng 7 liên quân vây hãm Bắc Kinh. Lúc đó, hoàng tộc và các quan chức triều đình tạm trú ngụ tại chùa Long Tuyền đều khuyên Công cùng đi theo hộ giá về miền Tây. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Thanh vận tương mạt náo Nghĩa Hòa
Bát quốc liên quân nhập khấu ma
Bách bức thái hậu Trường An khứ
Ủng hộ thánh giá hữu đầu đà.
 
Dịch:

Vận mạt nhà Thanh dấy Nghĩa Hòa
Liên quân tám nước loạn sơn hà
Trường An thái hậu đi lánh nạn
Hộ giá tùy tòng có đầu đà.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |