法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

122. ĐI ĐƯỜNG SẨY CHÂN
RỚT XUỐNG HỐ TUYẾT
  

Vào tiết đông chí, lão pháp sư Thanh Sơn bảo Công đi Tràng An, kiếm các đồ cần dùng. Trên đường về gặp trời mưa tuyết. Lên tới núi hướng về căn lều cỏ mới, Ngài men theo khúc đường có vách đá dựng đứng, thì sẩy chân rớt xuống hố tuyết. Ngài kêu cứu thì có thượng nhân Nhất Toàn trú tại căn lều gần đấy chạy tới kéo Công lên. Áo trong áo ngoài đều ướt, ngặt vì tuyết còn rơi có thể ngập núi, nên Công đành lội tuyết đi ngay trong đêm đến chỗ trú của pháp sư Thanh Sơn. Sư trông thấy hình dáng nhếch nhác của Công, lại trách Công là quá khờ khạo chẳng làm nên công chuyện gì. Công cười đáp lễ trở về nơi của mình và trú ở đây qua năm. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Vi nhân phục vụ đọa tuyết quật
Phản bị kha xuy bất tế đồ
Nhâm lao nhâm oán nhâm đạo viễn
Chứng thánh chứng quả chứng tổ sư. 

Dịch: 

Giúp người hố tuyết sẩy chân sa
Còn bị khinh khi trách dại khờ
Gánh chịu oán phiền nhằm đạo cả
Chứng hiền chứng thánh chứng tổ sư.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |