法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

123. NHẬP ĐỊNH NỬA THÁNG
TRONG HAI NĂM
  

Năm tân sửu, Vân Công 62 tuổi. Lão hòa thượng Pháp Nhẫn dẫn các đệ tử tới, nhưng về sau bị thua kiện trong một vụ tố tụng với dân địa phương nên lại trở về miền Nam. Sự thất bại đó cũng là do vấn đề phong thủy gây ra. Một hôm vào khoảng cuối năm đó, Công luộc khoai ăn và trong lúc chờ khoai chín Ngài ngồi kiết già thiền định. Qua năm sau, nhâm dần Công 63 tuổi, pháp sư Phục Thành và một số các vị khác tu ở những lều cỏ lân cận, đi ra ngoài gặp nhau chúc tết, đều lấy làm lạ vì không thấy Ngài đi ra, mà họ lại thấy toàn là vết chân hổ xung quanh căn lều của Ngài. Khi họ vào lều thì thấy Công vẫn còn trong định, nên lấy khánh gõ để đánh thức và hỏi Công đã ăn chưa. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Vu tại phủ trung độ dĩ thục
Khải thị môi trường doanh thốn chư
Chúng nhạ nhập định cánh bán nguyệt
Phanh tuyết chử vu bão tiếu hồ.

Dịch:

Nấu khoai khoai chín đã lâu
Mở nồi một tấc mốc cao phủ đầy
Nửa tháng vào định chẳng hay
Nực cười nấu tuyết nấu khoai lạ đời.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |