法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

125. DÂY BUỘC THUYỀN ĐỨT, RỚT XUỐNG NƯỚC CHẢY XIẾT  

Công xuống núi, đi men hồ Tẩy Tượng, qua chùa Đại Nga, cánh đồng Trưởng Lão, điện Tỳ Lô, tới huyện Hiệp Giang. Đến thôn Ngân thì phải qua sông Lưu Sa, nhưng chờ từ buổi sáng đến trưa, con đò mới tới. Mọi người lên đò, Công nhường cho sư Giới Trần lên trước, tay thì chuyển hành lý lên cho sư, nhưng, vừa tính bước lên thuyền, thình lình giây buộc thuyền bị đứt. Lúc đó nước chảy xiết, tay phải của Công bíu chắc dây thuyền, còn ở trên thì người quá đông và nếu chòng chành một chút thì thuyền có thể bị lật. Bởi vậy, Công giữ nguyên vị thế, không nhúc nhích và để dầm mình dưới nước cho đến chiều tối. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Phan thuyền tòng lưu độ khổ ách
Y thấp túc phá huyết nhiễm hà
Sái Kinh quan phùng thiên hàn vũ
Lữ điếm bất lưu tăng già da.

Dịch:

Đeo thuyền dầm nước vượt khổ ách
Đá cắt chân đau máu đỏ dòng
Qua ải Sái Kinh mưa đổ lạnh
Bên đường quán chẳng chứa du tăng.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |