法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

126. KHÔNG CHO TẠM TRÚ TRONG CHÙA PHẢI NGHỈ ĐÊM DƯỚI SÀN SÂN KHẤU  

Một mái chùa ở phía ngoài đường lộ, trong có một vị tăng duy nhất trụ trì.  Xin vào tạm trú trong chùa mà không được chấp thuận, Vân Công và pháp sư Giới Trần phải nghỉ đêm ở ngoài, dưới sàn của một sân khấu diễn kịch. Đất ướt, quần áo ướt, trời rét, mình run lạnh, hai vị nhờ sư trụ trì bán cho một ít rơm rạ thì vị sư mang ra cho hai bó, nhưng vì rơm ướt nên đốt lên mà rơm không cháy. Hai vị đành chịu vậy, ngồi chờ trời sáng, rồi mua kiều mạch[6] ăn cho đỡ đói. Chân đau nhưng Công cố chịu đựng, lại tiếp tục lên đường. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Hỏa nhiên sơn thượng phóng hồng quang
Kim Sa giang lý nhất sắc hoàng
Phổ Hiền đại sĩ đa kỳ diệu
Quan Âm bồ tát thánh tích chương.
 
Dịch:

Núi lửa phun cao đỏ rực trời
Kim Sa mặt nước sắc vàng tươi[7]
Phổ Hiền bồ tát bao mầu nhiệm
Thánh tích Quan Âm hiện sáng ngời.

________________________

[6] Kiều mạch: một loại ngũ cốc
[7] Kim Sa : sông Kim Sa

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |