法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

127. ĐÓNG CỬA ẨN TU TẠI
CHÙA PHƯỚC HƯNG  

Hai vị đi núi Kê Túc triều bái, nghỉ qua đêm bên gốc cây, lại nghe tiếng mõ và tiếng khánh tử cổng đá vang ra. Sáng hôm sau leo lên Kim Đỉnh dâng hương xong, Công lại nghĩ tới sự tàn tạ của các đạo tràng thờ Phật và chư Tổ ở nơi đây, cũng như tình trạng đáng chê trách trong quy luật tăng già ở toàn vùng Vân Nam, do đó Công phát nguyện kết lều cỏ tạm trú để tiếp dẫn đại chúng, nhưng điều đó lại gặp sự cấm đoán bởi lề lối cha truyền con nối của chùa miếu tại địa phương. Trong lòng than tiếc, Công đi Côn Minh thì có cư sĩ Sầm Khoan Từ mời về trú tại chùa Phước Hưng. Công đóng cửa ẩn tu, có pháp sư Giới Trần giúp đỡ rồi tạm trú ở đấy qua năm. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Quý mão Công niên lục thập tứ
Nghinh Tường phóng sinh hữu hùng kê
Tính cực háo đấu thương đồng loại
Công giáo niệm Phật thọ tam quy. 

Dịch:

Sáu mươi tư tuổi tại Nghinh Tường
Gà trống một con được phóng sanh
Ưa đá hung hăng Công dẫn dụ
Quy y niệm Phật vẻ thuần thành
.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |