法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

129. TẠI AM BÁT VU DỜI TẢNG ĐÁ LỚN   

Vân Công còn đóng cửa ẩn tu thì có tín đồ các nơi kéo đến. Mọi người đều khẩn khoản mời Công ra giảng kinh. Từ đó các pháp hội được tổ chức khắp mọi nơi trên toàn vùng Vân Nam. Đề đốc Lý Phước Hưng thỉnh Công trụ tại chùa Sùng Thánh. Công thì cho hay rằng nguyện của Ngài là có một chỗ trên núi Kê Túc làm nơi đón nhận tăng và tiếp đại chúng. Tri huyện Bảo Xuyên được lệnh của đề đốc để lo về vụ này và sau đó tìm được am Vu Bát để Ngài trú. Bên phải cổng chùa có một tảng đá lớn cao 9 thước 4 tấc, bề rộng đo được 7 thước 6 tấc[10] , theo phong thủy thì chủ về bạch hổ. Công cầu xin thần lực của hộ pháp giúp đỡ và các tăng xúm lại di chuyển tảng đá nói trên.
 
Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Chiêu công bách dư thạch nan di
Công kỳ hộ pháp trợ thần lực
Quái thạch ban gia chúng xưng dị
Thịnh đức cảm cách thái diệu kỳ.
 
Dịch:

Trăm người lay đá đá nằm trơ
Thần lực Vân Công mới cậy nhờ
Đá tảng chuyển ngay ai nấy lạ
Nhiệm mầu cảm ứng đức bao la
.

_________________

[10] Thước và tấc: Chỉ các đơn vị đo lường chiều dài thời xưa. Tính theo hệ thống thập phân hiện đại thì 1 thước = 0.3333…mét. Nguyên văn chữ Hán ghi bề cao là 9,4 tấc (thay vì 9 thước 4 tấc) và bề rộng là 7,6 tấc (thay vì 7 thước 6 tấc), vậy phỏng đoán có sự nhầm lẫn khi ấn hành (tham khảo Hư Vân Hòa Thượng Niên Phổ).

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |