法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

134. VỀ NƯỚC CỨU VÃN NẠN CHÙA   

Vân Công nhận được điện tín của toàn thể các tăng vùng Vân Nam cho hay về nạn chính phủ thâu rút đất đai tài sản của chùa. Đại sư Ký Thiền nhắc Công về nước để cùng tìm cách cứu vãn tình trạng này. Năm bính ngọ, 67 tuổi, Công đi về nước. Thuyền ghé Đài Loan, Công thăm chùa Linh Tuyền, đến Nhật Bổn thăm các chùa nổi danh. Thời đó tình hình ngoại giao giữa hai nước Trung Nhật rối ren nên sự qua lại của chư tăng hai nước không còn được tự do. Tháng 3 Công về nước, lên đất liền tại Thượng Hải.  

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Diệu Lão hồi quốc chúc giảng kinh
Pháp Hoa Dược Sư kế xiển minh
Cát Long Linh Sơn giảng Lăng Già
Tiền hậu quy y vạn dư danh.
 
Dịch:

Diệu Lão hồi hương cậy giảng kinh
Pháp Hoa rồi giảng Dược Sư tiếp
Lăng Già tại Linh Sơn Cát Long[15]
Quy y cả vạn người phát nguyện
.

_____________________

[15]Cát Long: tức Cát Long Pha (Kuala Lumpur)

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |