法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

135. CÙNG NHAU VỀ KINH ĐÔ THỈNH NGUYỆN    

Công cùng đại sư Ký Thiền và đoàn đại biểu Phật giáo, tất cả đi về kinh đô để trình lên lời thỉnh nguyện. Đến nơi thì trú tại chùa Lương Hiền. Pháp sư Pháp An chùa Long Tuyền, là chủ nhiệm coi về tăng sự, pháp sư Đạo Hưng chùa Quan Âm, pháp sư Giác Quang cùng một số các vị khác tiếp đãi và cung ứng các tiện nghi hết sức nồng hậu. Mọi người bàn thảo với nhau về phương cách tiến hành làm sao để cứu vãn nạn của chùa. Ví thử hồi đó không có bàn tay của Công và các vị kể trên thì không ai hiểu rồi số phận của Phật giáo sẽ ra sao.
 
Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Tam Vũ diệt Phật Phật bất diệt
Nhất tái hộ giáo giáo phục hưng
Tiến kinh thỉnh nguyện bạt thiệp khổ
Lưu đắc công huân truyền cổ kim. 

Dịch:

Tam Vũ[16] diệt Phật Phật chẳng tiêu
Phục hưng hễ có đạo tâm nhiều
Về kinh thỉnh nguyện bao gian khổ
Rực rỡ huân công gương mãi nêu.

______________________

[16] Tam Vũ: chỉ vua Thái Vũ Đế triều Bắc Ngụy, vua Vũ Đế thời Bắc Chu và vua Vũ Tông đời Đường. Người đời sau truyền lại câu “Tam Vũ diệt Phật” là để nhắc tới các thời pháp nạn dưới triều các vị vua kể trên.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |