法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

141. MANG BỆNH BẠI LIỆT GẶP NGÀI CA DIẾP TRONG MỘNG     

Sau lần vào định, chân của Công bị tê, sau đó thì toàn thân bị liệt, tay không cầm được đũa, ăn cơm phải có người bón. Mắt thì không nhìn thấy gì, nói năng khó khăn. Thầy thuốc chữa trị cũng không khỏi. Mọi thứ đều buông xuôi hết, ngoại trừ vụ hối phiếu khâu trong cổ áo, chẳng ai biết tới. Công nghĩ tới chuyện nhân quả, mắt nhỏ lệ, bèn cầu xin Ngài Ca Diếp gia hộ. Pháp sư Diệu Viên ở bên cạnh rót trà, Công cầu Ngài Ca Diếp rồi uống trà. Trong mộng Công thấy tôn giả Ca Diếp. Ngài dặn dò Công luôn luôn giữ y và bát bên cạnh mình và dùng hai thứ đó kê vào đầu làm gối. Công khỏi bệnh. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Miễn huyễn hốt hãn dũ trầm kha
Ký ngữ Diệu sư cầu dược Đà
Mộc trất dạ minh sa nhị vị
Tái cầu xích đậu tác chúc hợp.
 
Dịch:

Toát lạnh mồ hôi bệnh hiểm qua
Nhờ sư Diệu hỏi thuốc Hoa Đà
Dạ minh sa, mộc trất hai vị
Sau hỏi nấu cùng đậu đỏ ăn.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |