法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

142. VUA THÁI  LAN CÙNG CÁC QUAN DÂN TIỄN CHÂN     

Sau khi được bình phục Vân Công tiếp tục giảng bộ luận Đại Thừa Khởi Tín. Chùa Cực Lạc tại Penang phái hai pháp sư Thiện Khâm và Bảo Nguyệt tới Thái để đón rước Công. Vua Thái, các hoàng thân, các quan cùng các vị thiện tín hộ pháp đều đến tiễn chân với các khoản hỷ cúng rất hậu. Nhà vua còn tặng Ngài một khu đất tại Động Lý có diện tích  chừng 300 khoảnh[19]. Công chuyển số đất này cho chùa Cực Lạc và hòa thượng Thiện Khánh lập tại đây một công xưởng làm nhựa cao su. Công và hòa thượng trú tại đồn điền này qua năm sau. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Sung thực đạo đức hữu quang huy
Viên tu vạn hạnh vô luân tỷ
Mỹ đại thánh thần nho suy trọng
Tín trụ hạnh hướng Phật lý vi.
 
Dịch:

Đạo đức đủ đầy trong tỏa sáng
Tu tròn vạn hạnh chẳng ai bì
Mỹ đại thánh thần Nho trân trọng
Tín trụ hạnh hướng Phật huyền vi.

______________________

[19] Khoảnh: đơn vị cổ xưa đo diện tích. Tính theo đơn vị hiện tại thì lô đất nói trên tương đương với 4,500 acres.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |